Архив за август, 2011

Поливна система и озеленяване

10.08.2011

Привет от екипа по озеленяване на двор и градина. Градинари.БГ изграждаме автоматизирани поливни системи и капково напояване, както на терени , които тепърва ще се озеленяват, така и на вече озеленени градини.

Връзката между поливната система и растителността, която ще се засажда или вече е засадена във вашият двор или градина, е 100 %. Някой растения не понасят преовлажняване, на сенчестите места от двора и градината, влагата се задържа по- дълго време от колкото на слънчевите и проветриви места, тревните площи изискват редовна поливка и т.н.

За това екипа, който проектира и изгражда поливната система, трябва да се синхронизира с екипа, който проектира и озеленява двора. Работата по изграждане на автоматизирана поливна система стартира със скициране на терена, обозначаване на водоизточника, замерване на наличния дебит и налягане.

Преди проектанта да поеме тези данни и да започне разчертаването на схемата за поливната система, трябва да се координира с идейното решение за озеленяване. Къде ще е разположен скалният кът, къде ще има живи плетове, цветни градинки и тревни площи. Какви видове растителност ще се засаждат и какви са техните изисквания към влага.

Поливната система е направена, теренът е затревен, скалният кът е готов, живите плетове са засадени, но с това работата не свършва. Както при малките деца, така и при озеленените дворове и градини, началните етапи от развитието са изключително важни за тяхното бъдеще. Контролира се броят поливки, тяхната продължителност…… регулират се разпръсквачи.

Когато се изгражда автоматизирана поливна система на вече озеленени терени, тогава тя се съобразява с реалната ситуация и тънкият момент е да се изгради така, че изкопните работи, полагането на тръби и монтирането на разпръсквачи да нанесат минимум щети на тревния килим и растителността.

Градинари.БГ Ви желаем успешна седмица