Поддържане на интериорна растителност

  • почистване на сухи листа
  • подхранване
  • борба с болести и вредители
  • поливане и пулвелизиране
  • присаждане