Целогодишна поддръжка на зелени площи

Условно разделяме манипулациите така:

Поддържане на тревни площи

 • косене
 • плевене
 • аериране
 • валиране
 • подхранване

Поддържане на дървета и храсти

 • резитби
 • плевене
 • борба с болести и вредители
 • подготовка за зимен и летен сезон
 • подхранване

Поддържане на цветни лехи

 • окопаване
 • плевене
 • борба с болести и вредители
 • подготовка за зимен и летен сезон
 • засаждане на сезонна растителност

Поддържане на скален кът

 • резитби
 • плевене
 • борба с болести и вредители
 • подготовка за зимен и летен сезон